Thông tin thanh toán

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY SORA
SORA MACHINE MANUFACTURING JOINT STOCK COMPANY
***
THÔNG TIN THANH TOÁN


Nhằm đảm bảo phục vụ Quý khách trong việc thanh toán cho công ty SORA.
Chúng tôi xin gửi tới quý khách thông tin thanh toán của chúng tôi như sau:
 
Thông tin thanh toán :
Người thụ hưởng      :  CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY SORA 
Tên ngân hàng           :   Ngân hàng Á Châu (ACB)
Tên chi nhánh           :   Chi nhánh Trần Duy Hưng, Hà Nội, Việt Nam
Số tài khoản             :   528686868      
 *****************************************
Information for payment :
Beneficiary               : SORA MACHINE MANUFACTURING JOINT STOCK COMPANY
Name of Bank          :  ACB Bank.
Name of Branch        :  Tran Duy Hung branch, Ha Noi, Viet Nam.
Account Number       :  528686868

Đối tác

  • Sumidenso
  • Vinfast
  • Takagi
  • Denso
  • Samsung
  • Hyundai Kefico
  • Musashi
  • Fujikin