TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng tháng 3.2020

09-05-2020

Tuyển dụng vị trí sau : Thợ đứng máy CN-CNC, Thợ đứng máy Laser

Tuyển dụng tháng 1.2020

09-05-2020

Thời gian: Từ ngày 01/01/2020 đến 29/02/2020, công ty tuyển dụng vị trí : Nhân viên QC

Tuyển dụng tháng 12.2019

09-05-2020

Tuyển vi trí : Trưởng khu vực bán hàng, Kỹ sư thiết kế cơ khí, Phiên dịch tiếng Hàn

Tuyển dụng tháng 10.2019

27-10-2019

Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/10/2019 Công ty Cổ phần Chế tạo Máy Sora cần tuyển dụng vị trí : Nhân Viên Lắp Ráp Điện

Tuyển dụng tháng 9.2019

27-10-2019

Thời gian: Từ ngày 01/09/2019 đến ngày 30/09/2019.   

Tuyển dụng tháng 7.2019

25-10-2019

Thời gian: Từ ngày 01/07/2019 đến ngày 30/07/2019.   

Tuyển dụng tháng 4.2019

25-10-2019

Thời gian: Từ ngày 01/04/2019 đến ngày 30/04/2019

Tuyển dụng tháng 3.2019

25-10-2019

 Thời gian: Từ ngày 01/03/2019 đến ngày 30/03/2019.

Tuyển dụng tháng 2.2019

25-10-2019

Thời gian: Từ ngày 01/02/2019 đến ngày 28/02/2019.

Đối tác

  • Sumidenso
  • Vinfast
  • Takagi
  • Denso
  • Samsung
  • Hyundai Kefico
  • Musashi
  • Fujikin