TUYỂN DỤNG

Tuyện dụng tháng 8.2018

05-08-2019

Tập đoàn chế tạo máy Sora cần tuyển dụng

Tuyển dụng tháng 7.2018

05-08-2019

Tập đoàn chế tạo máy Sora cần tuyển vị trí Mua hàng. 

Đối tác

  • Sumidenso
  • Vinfast
  • Takagi
  • Denso
  • Samsung
  • Hyundai Kefico
  • Musashi
  • Fujikin