TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng tháng 10.2019

27-10-2019

Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/10/2019 Công ty Cổ phần Chế tạo Máy Sora cần tuyển dụng vị trí : Nhân Viên Lắp Ráp Điện

Tuyển dụng tháng 9.2019

27-10-2019

Thời gian: Từ ngày 01/09/2019 đến ngày 30/09/2019.   

Tuyển dụng tháng 7.2019

25-10-2019

Thời gian: Từ ngày 01/07/2019 đến ngày 30/07/2019.   

Tuyển dụng tháng 4.2019

25-10-2019

Thời gian: Từ ngày 01/04/2019 đến ngày 30/04/2019

Tuyển dụng tháng 3.2019

25-10-2019

 Thời gian: Từ ngày 01/03/2019 đến ngày 30/03/2019.

Tuyển dụng tháng 2.2019

25-10-2019

Thời gian: Từ ngày 01/02/2019 đến ngày 28/02/2019.

Tuyển dụng tháng 11.2018

25-10-2019

Thời gian : Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 30/11/2018

Tuyển dụng tháng 9.2018

25-10-2019

Thời gian: Từ ngày 01/09/2018 đến ngày 30/09/2018  

Tuyện dụng tháng 8.2018

05-08-2019

Tập đoàn chế tạo máy Sora cần tuyển dụng

Đối tác

  • Sumidenso
  • Vinfast
  • Takagi
  • Denso
  • Samsung
  • Hyundai Kefico
  • Musashi
  • Fujikin