STT Hình ảnh Tên Số lượng Giá Tổng giá
Tổng giá sản phẩm (Đã bao gồm VAT): 0 VNĐ

Nhân viên

150 người

Thiết kế cơ, điện

21 người

Số máy chuyên dụng

30 máy

Máy CNC

20 máy

Diện tích công ty

5200 m2

Thông tin đặt hàng
(*)
(*)
(*)
1900866865