TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LẮP RÁP ĐIỆN 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY SORA đang mở rộng sản xuất nên cần tuyển dụng vị trí...

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LẮP RÁP CƠ 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY...

TUYỂN DỤNG ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY...

Tuyển dụng tháng 10.2019

Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/10/2019 Công ty Cổ phần Chế tạo Máy Sora cần tuyển...

Tuyển dụng tháng 9.2019

Thời gian: Từ ngày 01/09/2019 đến ngày 30/09/2019.   

Tuyển dụng tháng 7.2019

Thời gian: Từ ngày 01/07/2019 đến ngày 30/07/2019.   

Tuyển dụng tháng 4.2019

Thời gian: Từ ngày 01/04/2019 đến ngày 30/04/2019

Tuyển dụng tháng 3.2019

 Thời gian: Từ ngày 01/03/2019 đến ngày 30/03/2019.

Tuyển dụng tháng 2.2019

Thời gian: Từ ngày 01/02/2019 đến ngày 28/02/2019.

Đối tác - Khách hàng

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn

1900866865