Giới thiệu chung

Chúng tôi là ai ?

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY SORA là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam về chế tạo máy theo yêu cầu của khách hàng. Phương châm làm việc của chúng tôi là luôn có gắng hết mình mang đến cho khách hàng những máy móc, công cụ sản xuất để giảm sức người, giảm chi phí và nâng cao năng lực sản xuất; góp phần tạo nên một nền công nghiệp ngày càng hiện đại.
 

Xem thêm
Giới thiệu chung
03 XƯỞNG
SẢN XUẤT 
CHỨNG NHẬN
HỘI TỰ ĐỘNG HÓA
CHỨNG NHẬN
ISO 9001-2015
TIÊU CHUẨN
NHÀ XƯỞNG 5S

Đối tác

  • Sumidenso
  • Vinfast
  • Takagi
  • Denso
  • Samsung
  • Hyundai Kefico
  • Musashi
  • Fujikin