LĨNH VỰC ỨNG DỤNG SẢN PHẨM

Chúng tôi phục vụ khách hàng hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trực tiếp hoặc thông qua các công ty thương mại.

máy tự động hóa

Máy tự động hóa

ô tô - xe máy

Ô tô – Xe Máy

khai thác dầu khí

Khai thác dầu khí

Điện tử viễn thông

Điện tử viễn thông

Điện tử tiêu dùng

Điện tử tiêu dùng

Y tế - Dược phẩm

Y tế – Dược phẩm